Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii - Charis Candle ®

Termeni şi condiţii – aspecte importante.

Cuprins:

Termeni şi condiţii

Definiții și Termeni

Termeni şi condiţii

Charis Candle ® – este marcă înregistrata a S.C. Dumi Terra S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Pantelimon, nr. 283, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/17044/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO24565436.

Vânzator – S.C. Dumi Terra S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Pantelimon, nr. 283, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/17044/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO24565436.

Cumpărator – poate fi orice persoană fizică, care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică, care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică, care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică, care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Dumi Terra S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Dumi Terra S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică, care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Termeni şi condiţii

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărator poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpăratorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpăratorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumparator și istoricul Cumpăratorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpăratorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește să le urmarească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de catre Vânzator de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web chariscandle.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărator prin care Cumpăratorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site, inclusiv Bunurile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Termeni şi condiţii

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzator.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coșul meu

Secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior. În cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpăratorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Termeni şi condiţii

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Dumi Terra S.R.L., Cumpăratorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Termeni şi condiţii

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor, astfel cum este prevazut de legislația în vigoare.

Specificații/Instrucțiuni – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plata ONLINE – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plați integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plați on-line sau card.

Documente contractuale

Termeni şi condiţii

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpăratorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărator, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica valoarea/cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică valoarea/cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpăratorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

Politica de vanzare Online

Termeni şi condiţii

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Dumi Terra S.R.L.  își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Dumi Terra S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa la office@chariscandle.ro sau tel: +40752649737, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Termeni şi condiţii

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificari pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Dumi Terra S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Dumi Terra S.R.L. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care  Dumi Terra S.R.L.  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentari multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului,. Acestea au fost utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Cesionarea și subcontractarea

Termeni şi condiţii

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii. Vânzătorul va face informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligatiile contractuale.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

Termeni şi condiţii

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Dumi Terra S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de  Dumi Terra S.R.L., includerea oricarui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Dumi Terra S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Dumi Terra S.R.L.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între  Dumi Terra S.R.L. și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea  Dumi Terra S.R.L. cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Termeni şi condiţii

5.5. În cazul în care  Dumi Terra S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea  Dumi Terra S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea  Dumi Terra S.R.L. și/sau al angajatului Dumi Terra S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare, în cazul în care acesta există.

Comanda

Termeni şi condiţii

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de  Dumi Terra S.R.L.., în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat și plătit online de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Termeni şi condiţii

6.5.1. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

6.5.2. Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veti parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul „finalizează comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit. Veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

6.5.3. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dvs. („Primire Comanda/Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru.

Termeni şi condiţii

Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii. Contractul se referă doar la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată. După acceptare, vom transmite o confirmare de acceptare a comenzii. Confirmarea va fi transmisă printr-un e-mail prin care vă informăm că produsul a fost expediat („Confirmarea Expedierii”).

În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la aceasta situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

Bunuri/Servicii pentru care nu se asigura dreptul de retragere

Termeni şi condiţii

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătații sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.8. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Confidențialitate

Termeni şi condiţii

8.1. Dumi Terra S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea. Vânzătorului are dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Dumi Terra S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Comunicări Comerciale

Termeni şi condiţii

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice. Inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții. Această modificări sunt posibile în orice moment, după cum urmează:

9.2.1. prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”;

9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau  prin contactarea  Vânzătorului;

9.2.3. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document;

9.3. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont:

“Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
 •  la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
 •  la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
 •  la existența Bunurilor în secțiunea “Coșul meu”;
 •  disponibilitate stoc Bunuri.
“Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
 •  la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Favorite”,
 •  la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”
 •  disponibilitate stoc Bunuri

9.4. În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 •  sugestii de Bunuri sau Servicii recomandat a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat
Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus:

– prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător;
– prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

Pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii, folosim datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață/sondaje. Informațiile obținute astfel nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. Nu vor fi transmise către terți și nici nu  vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment. Acest act se poate realiza prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

Facturare – Plată

Termeni şi condiţii

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.chariscandle.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. În vederea efectuării plății de către Cumpărător, Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură proformă pentru Bunurile și Serviciile livrate. Obligația Cumpărătorului este să furnizeze toate informațiile necesare emiterii acesteia precum și a facturii fiscale conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Dumi Terra S.R.L. Vânzătorul va transmite factura pentru orice alte plăți aferente Comenzii, în format electronic.

Aceasta poate fi realizată:
prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său;
sau în fomat tiparit, prin adăugarea acesteia în interiorul coletului.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Dumi Terra S.R.L.. Cumpărătorul le poate salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în formatul dorit, electronic, prin adăugarea acestora de către Dumi Terra S.R.L. în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său, sau format tipărit, prin adăugarea acesteia în colet.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@chariscandle.ro

Livrarea bunurilor

Termeni şi condiţii

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în Oficiile Poștei Române. Opţiunea de livrare aparţine Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.4  Livrarea produselor se va efectua în termen de 24-72 ore de la procesarea completă a comenzii.

Garanții

Termeni şi condiţii

12.1. Toate Bunurile comercializate de către Vânzător beneficiază de condiții de garanție. Acestea sunt conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale Dumi Terra S.R.L.. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate.

Transferul proprietății bunurilor

Termeni şi condiţii

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă. Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier.

Răspundere

Termeni şi condiţii

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii; nici pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Dumi Terra S.R.L., aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Forța majoră

Termeni şi condiţii

15.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului. Asta fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Termeni şi condiţii

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Dumi Terra S.R.L. și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 

 

 

Nu uita să ne vizitezi pe blog.